UK
FOR THAI PASSPORT HOLDERS

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากไทยและฉีดวัคซีนโควิดที่อังกฤษรับรองแล้วครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา หรือ แจนเซน / จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สามารถเข้าประเทศอังกฤษ โดยไม่ต้องกักตัว หากยังฉีดไม่ครบโดส หรือรับวัคซีนที่อังกฤษไม่รับรอง เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษต้องกักตัวที่บ้านหรือที่โรงแรม 10 วัน พร้อมกับตรวจหาโควิดในวันที่ 2 และ…

1 2 6

UK
FOR THAI PASSPORT HOLDERS

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากไทยและฉีดวัคซีนโควิดที่อังกฤษรับรองแล้วครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา หรือ แจนเซน / จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สามารถเข้าประเทศอังกฤษ โดยไม่ต้องกักตัว หากยังฉีดไม่ครบโดส หรือรับวัคซีนที่อังกฤษไม่รับรอง เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษต้องกักตัวที่บ้านหรือที่โรงแรม 10 วัน พร้อมกับตรวจหาโควิดในวันที่ 2 และ…

1 2 6

UK
FOR THAI PASSPORT HOLDERS

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากไทยและฉีดวัคซีนโควิดที่อังกฤษรับรองแล้วครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา หรือ แจนเซน / จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สามารถเข้าประเทศอังกฤษ โดยไม่ต้องกักตัว หากยังฉีดไม่ครบโดส หรือรับวัคซีนที่อังกฤษไม่รับรอง เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษต้องกักตัวที่บ้านหรือที่โรงแรม 10 วัน พร้อมกับตรวจหาโควิดในวันที่ 2 และ…

1 2 6