SINGAPORE

FOR THAI PASSPORT HOLDERS

ประเทศสิงคโปร์ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็น เช่น ผู้ที่ต้องทำงาน หรือ มีครอบครัวที่มีสัญชาติสิงคโปร์ ( ต้องตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ กักตัว 14 วัน ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ โปรดตรวจสอบที่ลิงค์นี้ https://safetravel.ica.gov.sg/sc-pr/overview สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Safe Travel Enquiries…

HONG KONG

FOR THAI PASSPORT HOLDERS

ฮ่องกงยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็น เช่น ผู้ที่ต้องทำงาน หรือ มีครอบครัวที่มีสัญชาติฮ่องกง ( ต้องตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ กักตัว 14 วัน ) ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้ที่ Embassy of The People’s…

SINGAPORE

FOR THAI PASSPORT HOLDERS

ประเทศสิงคโปร์ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็น เช่น ผู้ที่ต้องทำงาน หรือ มีครอบครัวที่มีสัญชาติสิงคโปร์ ( ต้องตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ กักตัว 14 วัน ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ โปรดตรวจสอบที่ลิงค์นี้ https://safetravel.ica.gov.sg/sc-pr/overview สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Safe Travel Enquiries…

HONG KONG

FOR THAI PASSPORT HOLDERS

ฮ่องกงยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็น เช่น ผู้ที่ต้องทำงาน หรือ มีครอบครัวที่มีสัญชาติฮ่องกง ( ต้องตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ กักตัว 14 วัน ) ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้ที่ Embassy of The People’s…

SINGAPORE

FOR THAI PASSPORT HOLDERS

ประเทศสิงคโปร์ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็น เช่น ผู้ที่ต้องทำงาน หรือ มีครอบครัวที่มีสัญชาติสิงคโปร์ ( ต้องตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ กักตัว 14 วัน ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ โปรดตรวจสอบที่ลิงค์นี้ https://safetravel.ica.gov.sg/sc-pr/overview สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Safe Travel Enquiries…

HONG KONG

FOR THAI PASSPORT HOLDERS

ฮ่องกงยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็น เช่น ผู้ที่ต้องทำงาน หรือ มีครอบครัวที่มีสัญชาติฮ่องกง ( ต้องตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ กักตัว 14 วัน ) ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้ที่ Embassy of The People’s…