ประเทศสิงคโปร์ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็น

เช่น ผู้ที่ต้องทำงาน หรือ มีครอบครัวที่มีสัญชาติสิงคโปร์

( ต้องตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ กักตัว 14 วัน )ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ โปรดตรวจสอบที่ลิงค์นี้ https://safetravel.ica.gov.sg/sc-pr/overview

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Safe Travel Enquiries Helpline at +65 6812 5555

ผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์กรุณากรอกข้อมูลของท่านใน Safe Travel Enquiry Form โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://safetravel.ica.gov.sg/contact-us

หรือเข้าไปที่  https://www.stb.gov.sg/content/stb/en.htmlข้อมูลทั้งหมดให้ไว้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for
Exclusive Offers

Sign Up for
Exclusive Offers