ฮ่องกงยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็น

เช่น ผู้ที่ต้องทำงาน หรือ มีครอบครัวที่มีสัญชาติฮ่องกง

( ต้องตรวจโควิดภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ กักตัว 14 วัน )ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้ที่

Embassy of The People’s Republic of China in The Kingdom of Thailand 

Tel: 0066-2-2450088  Fax: 0066-2-2468247

E-mail:chinaemb_th@mfa.gov.cn

The Hong Kong Immigration Department:

Tel: +852 2824 6111

E-mail:  enquiry@immd.gov.hk

website: https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html

หรือเข้าไปที่ http://www.thai-consulate.org.hk/ for more visa informationข้อมูลทั้งหมดให้ไว้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign Up for
Exclusive Offers

Sign Up for
Exclusive Offers